Náš sortiment armatúr zahŕňa komplexný rozsah štandardných priemyselných
armatúr a je rozšírený aj o špeciálne armatúry pre prevádzky chemické, petrochemické,
betonárne atď.
Súčasťou našej ponuky sú aj nadstavbové časti k armatúram, ako pohony, snímače
polohy a náhradné diely armatúr.
Náš sortiment armatúr:
• posúvače (šupátka)
• ventily
• klapky
• kohúty
• priehladítka, filtre, stavoznaky, vodoznaky
• odvádzače kondenzátu, odlučovače vody
• sacie a vtokové koše
• armatúry pre špeciálne použitie
• pohony k armatúram
armatury